Om oss

Pilegrimsfellesskapet St.Jakob er en ideell organisasjon med formål å spre kjennskap til og forståelse for pilegrimsvandringer nasjonalt og internasjonalt.

Vi utgjør også et fellesskap av mennesker med interesse for pilegrimsvandringer og alle sider knyttet til dette.

Vår forening arbeider på et felleskirkelig så vel som historisk, kulturelt og økologisk grunnlag. Foreningen ble grunnlagt i 1996 og har sitt kontor i Oslo. Vi ser det som vår hovedoppgave å inspirere til pilegrimsvandring og bidra med praktiske råd og informasjon om de ulike pilegrimsveiene

Pilegrimsfellesskapet St. Jakob ønsker å være en aktiv pådriver i arbeidet med å videreutvikle pilegrimsveiene i Norge og infrastrukturen knyttet til dem.

Vi understreker dessuten viktigheten av frivillig innsats som en bærende kraft i pilegrimsarbeidet.

Vi ønsker å fremme idealer som enkelhet, respekt for naturen og andre vandrere, nærhet, gode opplevelser, sammenheng mellom ytre og indre vandring og en ærlig søken mot hellige mål.

Foreningen er landsomfattende og er åpen for alle. Medlemskapet koster 450 kroner pr. år.

Vi utgir medlemsbladet Pilegrimen tre ganger i året. Bladet er på 48 sider og viser et meget bredt spekter av pilegrimenes verden med presentasjon av aktiviteter, historisk stoff og annen viktig informasjon av interesse for pilegrimer. Nettsiden vår informerer om mer dagsaktuelle saker og ferske nyheter.

Etter innflytting i nye lokaler våren 2013 har vi hatt Åpent hus stort sett en gang i måneden Her tas det opp ulike temaer som har tilknytning til pilegrimsvandring.

Solovki_05

Hvert år arrangerer Pilegrimsfellesskapet St. Jakob flere medlemsturer. Disse turene går til land og steder med en spesiell historie av betydning for pilegrimer, og opplegget er på et faglig høyt nivå.

Samtidig legger vi vekt på å bygge et godt fellesskap på disse reisene. Turene våre har gått til Armenia, Georgia, Solovki i Kvitsjøen, Cuba, Tyrkia, Etiopia, Transilvania,Vadstena og de tyske Luther-byene.

Sommeren 2015 foretok vi historiens første pilegrims-seiltur siden middelalderen langs en del av Kystpilegrimsleden fra Stavanger til Selja. Året etter seilte vi videre til Nidaros.

Foreningen ledes av et styre. Styreleder er Gry Folge.
Foreningens daglige leder er Eivind Luthen, som også bestyrer Pilegrimskontoret i Huitfeldts gt 11 i Oslo.

Medlemsregisteret håndteres av Svein Harthor Andersen, og innmelding kan best skje direkte til han. Husk også å melde adresseendring!

Kontakt med Pilegrimskontoret kan skje via e-post, telefon, eller ved personlig fremmøte. Kontoret har normalt åpent fire dager i uken, mandag til torsdag mellom kl 11 og 15. Pilegrimskontoret er bemannet av Eivind Luthen eller av frivillige hjelpere. De bidrar gjerne med informasjon om pilegrimsveier og praktiske spørsmål knyttet til vandringen. Her er det også et bra utvalg av brosjyrer, kart, guidebøker og annen litteratur for salg.

Pilegrimskontoret formidler dessuten pilegrimspass. Mange opplever kontoret som et hyggelig samlingspunkt i Oslo sentrum, og stikker gjerne innom bare for å få en hyggelig pilegrimsprat når de likevel er på de kanter.

Se også vedtektene for foreningen. Mer informasjon med blant annet nyttige e-adresser og telefonnummer finner du under Kontakt oss.

Pilegrimsfellesskapet St Jakob er offentlig registrert med organisasjonsnr.: 979 638 736 Kontonummer: 6079 09 02168